Segueix-nos a les xarxes socials: facebook instagram youtube WEB versió mòbil mobile
colors

CATALÀ | CASTELLANO | FRANÇAIS | ENGLISH

Productes
(a-z): llistat per ordre alfabètic
NETEJADORS - MORDENTADORS - BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I EXTERIORS - PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES - CONSERVACIÓ PATRIMONIAL (pedra, formigó, obra vista i similar)
IMPERMEABILITZANTS
APLICACIONS ESPECIALS
PAVIMENTS
DISSOLVENTS
COMPLEMENTS
Serveis
Domini de sectors
Condicions de venda
PRODUCTES

(a-z): llistat per ordre alfabètic

*L'anagrama identifica els productes que poden ser colorejats en el SISTEMA ARTICOLOR.

POLÍTICA DE QUALITAT D'ARTIC (PDF)

Certificacions d’ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.:

cert_ISO certificat_APPLUS certificat_OTEC

12100 - ACEITE DE TEKA: Protecció i renovació de fustes, especialment tropicals.
06091 - ACIART: Neteja i mordentat de superfícies de ciment.
09131 - ACUARIS ANTIALGAS: Piscines antilliscant.
19095 - ADIFER ACTIVADOR DE HORMIGON: Oxidació controlada del formigó, ciment i similars.
19505 - ADITOR PU: Additiu promotor d’adherència.
19094 - ADITOX ACTIVADOR DE OXIDO: Ràpida oxidació enèrgica de superfícies ferroses.
01113 - ANTIOXIDANTE PREART: Emprimació sintètica anticorrosiva per a ferros.
12115 - ANTIOXIDANTE S/R: Emprimació sintètica anticorrosiva per a ferro de ràpid assecat.
19593 - ANTISKID: Additiu antilliscant de granulometria controlada. Tot tipus de pintures.
07031 - ARTEX: Revestiment acrílic rugós. Façanes. Blanc i colors.
07032 - ARTEX LISO: Revestiment acrílic llis. Obres públiques.
01095 - ARTIBIT: Emulsió bituminosa impermeabilitzant.
04021 - ARTICRIL CONCORD: Copolímers acrílics. Molt elevat rendiment i duresa. Us professional. Blanc.
04032 - ARTICRIL INTER-EXTER: Pintura acrílica interior / exteriors protegits Especial airless.
04022 - ARTICRIL MILLENIUM: Pintura / Revestiment acrílic. Interiors i façanes. Blanc i colors.
10031 - ARTICRIL RESIN 6: Millorant morters hidràulics. Adhesió fons. Dilució 1 / 3 aigua.
04023 - ARTICRIL SATIN: Copolímers setinada. Interiors i façanes. Anticarbonatació. Blanc i colors.
04024 - ARTICRIL SILOXANO: Revestiment acrílic façanes amb siloxà. Hidròfug. Blanc i colors.
11031 - ARTICRIL SPORT: Paviments esportius. Base aigua. Colors.
02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
02162 - ARTIDUR A-2C SATIN: Poliuretà alifàtic setinat de llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
12168 - ARTIDUR GALVÁNICO GRIS: Antioxidant de gran duresa. Galvanització en fred.
06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
11165 - ARTIDUR X-100 2C: Poliuretà per paviments industrials i pàrquings interiors.
14108 - ARTIGRAS: Netejador de greixos i pintures.
08021 - ARTIGUM: Membrana elàstica impermeable. Ambients agressius. Anticarbonatació.
08023 - ARTIGUM AUTOARMADO: Membrana elàstica impermeable fibrada. Ambients agressius.
07033 - ARTIGUM FACHADAS: Acrílic elàstic texturitzat. Absorbeix fissures. Blanc i colors.
07321 - ARTIGUM GEL FIX: Elastòmer impermeabilitzant transparent. Sobre vitrificats i llosetes.
07034 - ARTIGUM LISO FACHADAS: Revestiment impermeable elàstic. Omple microfissures. Anticarbonatació.
08022 - ARTIGUM TOP: Protecció transitable en PROCÉS ARTIGUM. Blanc i colors.
02117 - ARTILAC AO: Esmalt antioxidant sintètic uretanat setinat. Blanc i colors.
02115 - ARTILUX AO: Esmalt antioxidant sintètic uretanat brillant. Blanc i colors.
02118 - ARTILUX AO MATE: Esmalt antioxidant sintètic uretanat mat. Blanc i colors segons comanda.
08991 - ARTIMAT: Geotèxtil per a armat de l’ARTIGUM.
07991 - ARTIMAT FIX: Geotèxtil armadura ARTIGUM GEL FIX.
10598 - ARTIMIN A: Morter impermeable en dipòsits aigua potable i cisternes.
10593 - ARTIMIX 3: Morter auto extensible per a paviments. Anivellació irregularitats.
10594 - ARTIMIX 4: Morter lleuger de restauració. Recuperació o creació de volums. Façanes.
10596 - ARTIMIX 5: Morter de calç aèria mixt amb àrids especials i additius modificadors.
10597 - ARTIMIX 5 LISO: Com ARTIMIX-5, però d’acabat llis.
15592 - ARTIMIX 9 - 2C: Morter flexible impermeabilitzant. Revestiment plaques aïllants.
15591 - ARTIMIX 9 COLA - 2C: Morter enganxat plaques aïllants en PROCÉS ARTICTHERM.
10592 - ARTIMIX 20 MICROCEMENTO: Revestiment microciment hidràulic. Gran adherència i duresa.
10588 - ARTIMIX 111 2C: Morter cimentós flexible impermeabilitzant d’elevat gruix.
04033 - ARTIPLUS: Plàstica acrílica per a interior. Especial Airless.
08091 - ARTIPOS 15050: Barrera d’humitats capil·lars. Mineralitzant.
11534 - ARTIPOX AN-2C: Revestiment epoxídic auto anivellant 100% sòlids.
11511 - ARTIPOX AS-2C: Pintura epoxi. Paviments antipols.
11533 - ARTIPOX BV-2C: Resina epoxídic de baixa viscositat per al segellat del suport.
12512 - ARTIPOX FA - 2C: Imprimació polivalent elevada adherència. Superfícies sense porus.
11532 - ARTIPOX GLASS-2C: Epoxi 100% sòlids transparent. Acabat dels processos multicapa.
19592 - ARTIPOX MC-2C: Massilla mitja canya epoxídic per aplicació en arestes, juntes, sòcols.
11531 - ARTIPOX RESIN-2C: Impregnació multicapa. Resina de segellat, barreja i farcit amb àrids.
08061 - ARTIPUR COLORES: Membrana impermeable elàstic de poliuretà base aigua. Capa Top. Trepitjable.
08065 - ARTIPUR FLEX: Membrana elàstica impermeable de poliuretà alifàtic base aigua. Anticarbonatació.
08063 - ARTIPUR SELLADOR: Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
08064 - ARTIPUR SUELOS: Protecció transitable amb abrasió moderada. Anticarbonatació.
08062 - ARTIPUR TRANSPARENTE: Membrana impermeable elàstica de poliuretà transparent i brillant. Trepitjable.
07052 - ARTISIL: Silicat. Pintura mineral amb silicats naturals.
07053 - ARTISIL IMPREGNACIÓN: Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent de l’ Artisil.
03112 - BARNIZ INTEMPERIE: Vernís sintètic brillant ambients agressius.
03063 - BARTICRIL PUR: Vernís poliuretà a l’aigua per a formigó, pedra i fusta. Lluent.
03161 - BARTIDUR A-2C: Vernís poliuretà alifàtic bi-component, brillant,setinat o mat.
03114 - BARTILAC: Vernís sintètic setinat.
03111 - BARTILUX: Vernís sintètic brillant exterior / interior.
10094 - BASE ARTIMIX 4: Base pigmentària per ARTIMIX 4.
10095 - BASE ARTIMIX 5: Base pigmentària per ARTIMIX 5.
06095 - BIOART: Biocida per netejar i sanejar suports amb fongs i additiu de pintures.
01010 - BLINDOX: Convertidor d’òxid.
04020 - BRICKART: Pintura acrílica mat per a interiors. Bricolatge.
06134 - COCKTAIL DE BOLONIA: Impregnació consolidant hidròfuga. Film superficial integrat al suport.
09032 - CONDENSTOP REVESTIMIENTO: Anticondensació. Aïllant tèrmic i acústic.
06181 - CONSOLIART: Impregnació consolidant hidrofugant. Base dissolvent.
06182 - CONSOLIART ANI: Consolidant previ a la restauració. Base aigua.
14307 - DECAPART: Lleva pintures molt enèrgic.
14105 - DISOLPOX: Dissolvent per a epoxis. Universal enèrgic.
14106 - DISOLPUR: Dissolvent poliuretà.
14101 - DISOLSINT: Dissolvent sintètics. Universal.
14102 - DISOLVENTE INOLORO: Dissolvent inolor.
05033 - ECOARTIC: Ecològica interiors. Sobre pladur i guixos projectats.
08052 - EPOCRIL 3C: Morter hidràulic epoxi auto extensible. Sòls irregulars.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Emprimació suports humits de ciment. Base aigua.
02126 - FERROART: Esmalt metàl·lic efecte forja amb propietats anticorrosives. Carta colors.
01031 - FIXOART: Fixador acrílic de gran penetració. Molt pur, diluir 4-1 amb aigua.
08029 - GUMART: Membrana elàstica impermeabilitzant.
06141 - HIDROFUART BIO: Hidrofugant fungicida de llarga durada. Invisible.
04028 - MAGNUS-50: Pintura plàstica acrílica per a interiors i exteriors protegits.
13051 - NEW TEC ARTIPOX 2C: Anti-corrosiu epoxídic base aigua bi-component. Superfícies metàl·liques.
13035 - NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO: Vernís base aigua. Protecció de paviments. Setinat.
13015 - NEW TEC ESMALTE BRILLANTE: Esmalt acrílic polivalent, brillant. Acabats altament decoratius i sanitaris. Absència d’olors.
13017 - NEW TEC ESMALTE SATIN: Esmalt acrílic setinat. Acabats altament decoratius i sanitaris. Absència d’olors.
13018 - NEW TEC ESMALTE MATE: Esmalt acrílic mat. Acabats altament decoratius i sanitaris. Absència d’olors.
13031 - NEW TEC FIXO: Fixador de nanopartícules d’elevada penetració.
06042 - NEW TEC HIDROFUART W: Hidrofugant base aigua al siloxà. Invisible.
06048 - NEW TEC HIDROFUART W BRILLANTE: Hidrofugant i segellador de superfícies poroses i absorbents. Acabat brillant.
13016 - NEW TEC MADERA: Lasur intempèrie. Tractament protector del fons i acabat. Carta colors.
06046 - NEW TEC OLIOFUART: Olefugant-Hidrofugant base aigua per suports porosos. No puja to del suport.
13016 - NEW TEC PLIOART: Pintura de Pliolite base aigua. Ideal per a façanes i interiors. Transpirable.
13025 - NEW TEC PRIMER: Emprimació Multi ús. Tot terreny. Repintable.
13032 - NEW TEC SELLADORA: Cobriment i segellat de la fusta.
13055 - NEW TEC SUELOS-2C: Epoxi aigua resistent a l’abrasió i contaminació. Anticarbonatació.
13026 - NEW TEC TRAFFIC: Senyalització viària. Resistència al desgast i embrutiment.
07041 - PÁTINA ACUOSA HIDRÓFUGA L.D.: Polisiloxà auto rentable de llarga durada.
08024 - PAVIMENTO ARTIGUM: Paviment continu elàstic i impermeable. Transitable.
07132 - PLIOART: Pliolite en base solvent. Ambients marins i agressius.
06132 - PLIOART BARNIZ IMPREGNACIÓN P: Vernís consolidant de fons.
06131 - PLIOART IMPREGNACIÓN: Impregnació consolidant. Segellador de l’absorció per acabats PLIOART.
04027 - POLART EXTRA MATE: Copolímers siliconats. Sense represes, Extra mat. Extra Blanc.
08121 - PREARTIGUM: Emprimació PROCÉS ARTIGUM.
10032 - RESINTEX: Resina pont d’unió entre formigó i morters i adhesió de materials.
07062 - REVERTICRIL: Morter acrílic flexible al siloxà. Impermeabilització i decoració de façanes.
06093 - SANEART S: Neteja i sanejat de suports amb líquens, algues, fongs.
01111 - SELLADORA PREART: Preparació de guix i fusta. Fàcil poliment.
04041 - SILART: Siliconada multiús. Interiors i façanes. Fons difícils. Blanc i colors.
07022 - SILART WAX: Anti pintades i anti cartells. No permanent.
07036 - SILOFLEX: Revestiment elàstic llis amb siloxà per façanes. Caràcter hidròfug.
06392 - STONEART: Netejador de pedres àcides i marbres blancs. Matisat vitrificats.
06393 - STONEART M: Netejador de pedres calcàries i alcalines i marbres foscos.
20130 - TINTART: Tints universals per al tintat d’una gran varietat de pintures.
20030 - TINTART W: Tints a l’aigua per al tintat de pintures acriliques.
01112 - TIXOART INOLORA: Tixotròpica anti taques i segelladora. Sense olor. Base dissolvent.
01015 - TIXOART W: Tixotròpica anti taques i segelladora. Base aigua.
09121 - VIALARTIC: Pintura de senyalització vial.
04012 - VINILAR MATE SEDOSO: Copolímers vinílics. Mate frontal. Sedositat a contrallum.
04013 - VINYLMAT: Copolímers vinílics. Excel·lent cobriment i rendiment.

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu? apunta't-hiARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. / C.I.F.: A-25.437.187 / CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tlf (Att. Client): 973 450 717 / Fax.: 973 445 045 / E-mail: info@articsa.net
AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Disseny Web: DISSENY GRÀFIC LILLET